§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.             Za pomocą tej strony można złożyć zapytanie o dostępność towaru w formie zamówienia. Produkty dostępne zostaną wysłane firmą kurierską lub można odebrać je osobiście.

2.             W związku z tym że produkty bardzo szybko pojawiają się i znikają z oferty nie gwarantujemy dostępności towaru . Po złożeniu zamówienia sprawdzamy czy dany towar jest dostępny i wysyłamy powiadomienie.

3.             Nasza Hurtownia „MASSIMO CONTTI " prowadzi sprzedaż jedynie hurtową.

4.              Stacjonarny punkt mieści  w C.H. Ptak, Rzgów ul. Rzemieślnicza 35, Hala G ulica 9 boks 211-212.

5.             Z tego względu, że prowadzimy za pomocą Tej strony sprzedaż na odległość obowiązuje nas także możliwość zwrotu towaru przez klienta i reklamowanie w razie jakichkolwiek usterek.

6.             Towary dostępne na naszej stronie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7.             Ceny podane na naszej stronie są cenami netto.

8.             Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.             Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10.          Właścicielem Internetowej Hurtowni MASSIMO CONTTI  jest CATANIA sp z o.o.

NIP 7252292000, ul. Rzemieślnicza 35 HG.211-212, 95-030 RZGÓW

 

§2 ZAPYTANIA i ZAMÓWIENIA

1.             Zapytania o dostępność danego towaru można składać w następujący sposób:

1.             poprzez zarejestrowanie się na stronie Internetowej Hurtowni i złożenie zamówienia,

2.             poprzez pocztę elektroniczną „email” (info@massimocontti.com)

lub prosto z formularza dostępnego na stronie,

3.             telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie Hurtowni w zakładce Kontakt.

2.             Po otrzymaniu zapytania o dostępność towaru (zamówienie), Hurtownia dokona oceny stanów magazynowych i udzieli informacji zwrotnej.

3.             Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

4.             Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez nadanie nr zamówienia, emailem lub telefonicznie. Hurtownia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

5.             Informacje znajdujące się na stronie internetowej Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6.             Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. W trakcie procesu przygotowania (realizacji) klient ma prawo poprosić o zmianę towarów oraz zamówienie anulować.

 

§3 PŁATNOŚCI i WYSYŁKA TOWARU

1.             Klient ma do wyboru formy płatności: za pobraniem (kurier), przelew (kurier, odbiór osobisty), gotówka (odbiór osobisty), szybkie przelewy 24 (kurier, odbiór osobisty).

2.             Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3.             Zamówiony towar Hurtownia wysyła maksymalnie w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia  za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w naszym punkcie  w C.H Ptak.

4.             W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Hurtowni.

1.             Konto bankowe dla przelewów w walucie PLN:  ING BANK SLASKI SA, SWIFT: INGBPLPW
 68 1050 1461 1000 0090 8069 0465

2.             Konto bankowe dla przelewów w walucie EUR: ING BANK SLASKI SA, SWIFT: INGBPLPW
PL 46 1050 1461 1000 0090 8069 0473

 

§4 ZWROTY i REKLAMACJE

1.             W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na własny koszt do Hurtowni reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2.             Hurtownia ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Hurtowni ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Hurtownię takiej opinii.

3.             Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Hurtownia.

4.             O niezgodności odebranego towaru z fakturą proszę powiadamiać drogą mailową [info@massimocontti.com w czasie do 7 dni od daty jego otrzymania.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

1.             Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma firma Catania Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 35 H.G 211-212, 95-030 Rzgów  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000799148, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym numerem NIP.

2.              MASSIMO CONTTI  wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email (rodo@massimocontti.com)

3.             Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1.             w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2.             w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści informacyjnych i marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy MASSIMO CONTTI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy MASSIMO CONNTI polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści informacyjnych i marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

3.             dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie MASSIMO CONTTI na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4.             dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy MASSIMO CONTTI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy MASSIMO CONTTI jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

5.             w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy MASSIMO CONTTI polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy MASSIMO CONTTI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.             Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1.             dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

2.             podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe , dochodzenia należności, usługi prawne,

3.             operatorzy pocztowi i kurierzy,

4.             operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

5.             organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.             Spółka będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich tylko w celu realizacji zamówień zagranicznych.

6.             Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1.             w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

2.             w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści informacyjnych i marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

3.             w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

4.             w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.             Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8.              Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres (rodo@massimocontti.com)

9.             Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10.          Prawo do zapomnienia - Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych bez twojej zgody albo po jej ustaniu, przy czym nie chcemy Ci ograniczać dostępu do treści, które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo twojej zgody na obsługę konta użytkownika dlatego twojej dane będą wykorzystywane aż do odwołania twojej zgody.

11.          Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

12.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

13.          W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu firma MASSIMO CONTTI poinformuje Panią/Pana o takiej sytuacji wysyłając wiadomość na pocztę elektroniczną którą posiada aktualnie w bazie danych.

 

§6 COOKIES

1.             Strona [www.massimocontti.com]  korzysta z plików cookies.

2.             Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony (www.massimocontti.com) . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

3.             Pliki cookies wykorzystywane są w tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia polepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie (www.massimocontti.com) ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.             W ramach strony (www.massimocontti.com)  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5.             Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest takżecalibr automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.             Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach (www.massimocontti.com)

7.             Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

 

POLITYKA PRYWATNOŚĆI 

§.1 Postanowienia Ogólne

1.    Administratorem danych jest Catania sp.z.o.o , NIP: 7252292000,  REGON: 384112388. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz zamieszczone w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

1.    Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie lub wysłałeś do nas formularz kontaktowy to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa I dane firmy

2.    Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu przedstawienia oferty naszych Usług, jeżeli wyraziłeś taką zgodę w formularzu kontaktowym lub wiadomości email,

      w zakresie i celu realizacji oraz obsługi złożonego zamówienia, jeżeli wyraziłeś taką zgodę za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości email lub złożyłeś zamówienie za pośrednictwem Internetowego Systemu Składania Zamówień (www.massimocontti.com)

3.    Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@massimocontti.com

5.    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6.    Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8.    Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9.    Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w tym również firma kurierska realizująca proces dostarczenia towar (transport).

 

 

 

 

 

O NAS

Massimo Connti to bestsellerowa marka , która znalazła ogromne uznanie odbiorców zarówno w Polsce jak i w całej Europie .

Naszym głównym asortymentem są torebki , galanteria skórzana oraz wybrane modele odzieży.

 W naszej ofercie klienci znajdą torebki ze skóry naturalnej , ze skóry syntetycznej , skórzane paski, portfele ze skóry naturalnej oraz torebki limitowane.

 W ofercie cyklicznie pojawiają się również wybrane modele odzieży.

 Nasza marka słynie z najwyższej jakości materiałów, dbałości o detale i jakość wykonania ,oraz ze zróżnicowania oferty od modeli klasycznych do modeli z ogromna fantazją i grą dodatkami.

 Gwarantujemy ze trafimy w gusta większości kobiet zarówno tych ceniących prostotę jak i kobiet , które lubują się w ekstrawagancji i nieprzeciętności .

 Ceny naszych produktów są atrakcyjne , ponieważ chcemy żeby nasza kolekcja trafiała do szerokiej grupy odbiorców, którzy cenią najwyższą jakość wykonania w przystępnej cenie .

 

Zapraszamy do naszej hurtowni i życzymy udanych zakupów

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANE REJESTRACJA FIRMY

 

adres e mai- l ktory bedzie loginem

osoba kontaktowa  imie i nazwisko

telefon z numerem kierunkowym

hasło  do konta

nazwa firmy

nip firmy

stawka podatku Vat

to wszystko obowiazkowe bez czego nie nastapi rejestracja

nazwa strony internetowej sklepu lub strony na fb -opcjonalnie

 

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Massimo Contti

Newsletter: *

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Hurtownię internetową działającą pod adresem www.massimocontti.com